Situació actual de l’empresa catalana a internet

No Comments

Catalunya és un territori que compta amb un total aproximat de 39.000 empreses, d’entre les quals un 90% són PIMES. Això implica una gran presència del petit i mitjà negoci, tot i que la major part de la inversió i la presència, com es pot suposar, pertany a les més grans. Però, tal i com succeeix amb qualsevol fet, les circumstàncies sempre poden ser virtuoses sempre i quan les sabem gestionar de manera adequada.

Quan pensem en producte català, ens trobem amb dues cares d’una moneda d’allò més contrastades. D’una banda, existeixen una sèrie d’atributs associats al concepte que resulten realment valuosos per al client: negoci proper, garantia de qualitat, producte local, tradició, i sobretot confiança en allò que s’està comprant; valors que potencialment es podrien explotar i donen cabuda a una sèrie de narratives diverses que ens podrien ajudar a vendre el producte o servei que oferim. Tot i això, ens trobem amb una altra realitat veritablement preocupant: la inversió en aquest producte de qualitat és molt baixa, entre altres motius, per la seva acotada arribada. Algun savi va dir fa uns anys que no pagava la pena patir per un problema, perquè si ho era havia d’existir una solució, que tard o d’hora podríem portar a la pràctica, i el de la petita i mitjana empresa no serà menys.

Una de les solucions per les que estan apostant els negocis locals, és la creació d’un espai virtual on vendre el seu treball, o directament habilitar una botiga on-line (aquesta segona opció sol ser la preferida per la majoria dels clients) amb la que expandeixen considerablement la seva ràtio d’arribada i faciliten la compra i la coneixença de les activitats empresarials que es duen a terme dins de Catalunya. Cada vegada són més els negocis que aposten per aquesta alternativa, tot i començar a fer-ho de manera escèptica, però amb uns resultats realment satisfactoris,

No parlarem del renovar-se, perquè la tradició la volem mantenir entre els nostres atributs, però si de créixer, sortir de la zona de confort i explorar nous espais pels que poder-nos moure i competir dins una gran lliga.

 

About us and this blog

We are a full service agency that deliver compelling digital marketing solution. Our winning solutions and experience helps to deliver great results across several key areas.

Request a free quote

We offers professional SEO services that help websites increase organic search drastically and compete for 1st page rankings of highly competitive keywords.

20+

sidebar widgets

More from our blog

See all posts